tihd1.jpg

GENEL KURULA DAVET

   Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2013 Pazar günü Saat 11.00’de Kadıköy –Tüccarbaşı, Şemsettin Günaltay Caddesi,  No: 210, Faik Vank Apt. Kat: 2 adresindeki merkezimizde aşağıda yazılı gündemle gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluk temin edilemediği takdirde, ikinci toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 24 Mart 2013 Pazar günü Saat 11.00’de aynı adreste yapılacaktır.

                                                 Teşriflerinizi önemle rica ederiz.                                          

  Saygılarımızla

   Türkiye İranlılar Hayır Derneği

   Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1– Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı seçimi(bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip)

2– 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kesin Hesap ve Denetim Kurulu

   Raporlarının;

a-      Okunması

b-      Müzakeresi

c-      Karara bağlanması

3– Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,

4– 2013 yılı bütçesinin okunması, müzakeresi, karara bağlanması, (fasıllar arası

aktarma yapmak, gelir fazlası olduğu takdirde sarf yetkisi yönetim kurulunda olmak

kaydıyla) 01.01.2014 tarihi ile 2014 yılı Genel Kurul toplantı günü arasında geçecek sürede 2013  yılı bütçe ölçüleri içinde zaruri giderleri karşılama yetkisi yönetim kuruluna verilmesi,

5- Derneğimize kaydı hayat şartı ile gayrimenkul bağışlarının kabulüne ve icabında satın

    alınmasına; Genel Kuruldan Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

6–  Dilekler,

7-  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8- Kapanış.