Menü Kapat

 

TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ

 

31.12.2022   TARİHLİ     DERNEK    BİLÂNÇOSU

 

AKTİF                                                                                                                              PASİF

Kasa 7,37 Alınan depozito ve Tem. 750,00
Bankalar 8.541.488,06 Ödenecek SGK 16.360,32
Üye Aidat Borçluları 47.600,00 Personele borç 50,18
Kira Borçluları 1.500,00 Dernek Varlık Hesabı 8.171.891,83
Verilen depozito ve Tem. 1.068,00 Gelecek yıla ait aidat geliri 150,00
Binalar 799.600,00 2022  Yılı Gelir Fazlası 1.253.645,02
Demirbaşlar 51.583,92    
       
       
       
Toplam 9.442.847,35 Toplam 9.442.847,35

 

31.12.2022  DERNEK     GELİR  –  GİDER TABLOSU

 

GELİR                                                                GİDER

Üye Yıllık Aidatları 64.575,00 Geçim Yardımları 295.650,00
Kaydiye 850,00 Talebe yardımları 18.650,00
Banka faizi 1.339.688,56 Mehmetçik Vakfı 12.500,00
Üye Yardımları, bağışlar 830.261,00 Sağlık Yardımları 3.399,00
Kira 34.444,00 Cami Giderleri 233.918,20
    Merkez Giderleri 101.805,20
    Vergi resim harçlar 42.817,27
    Personel Giderleri(SGK+Ücretler)  

 289.387,60

    İletişim giderleri 5.158,37
    T.C.Vakıflar Müd.kira ödemesi 9.635,32
    Binalar Sigorta Giderleri 2.252,58
    Hukuki giderler(Av. ücr.Patent için)  

1.000,00

    Ara Toplam 1.016.173,54
    2022 Yılı Gelir Fazlası 1.253.645,02
 

Toplam

 

2.269.818,56

 

Toplam

 

2.269.818,56