Menü Kapat

Derneğimizin Tarihçesi

Derneğimiz Türkiye’deki İran’lılar arasında hayır işleriyle ilgilenmek, geçimini temin edemeyen fakirlere maddi yardımlarda bulunmak, İran’a yerleşmek üzere dönmek isteyen muhtaçların seyahat masraflarını karşılamak ve fakir hastaların tedavi masraflarını temin etmek amacıyla kurulmuştur.

Hayır derneğimizin kuruluş öyküsünü  Ali Halili Bey’in verdiği bilgiler ışığında sizlere aynen yansıtıyoruz.Cemiyetimiz kurulma öncesi, özellikle muharrem aylarında Kadıköy semtinde yöre esnafından merhum kahveci Sait, merhum kahveci Necef ve Üsküdar esnafından merhum Mehmet Gülabi, İranlı esnafı dolaşır, Seyyid Ahmed Deresi camii masraflarına katkı sağlamak amacıyla para toplarlarmış.Bir müddet sonra derneğimiz kurucularından Ali Halili Bey de bu kişilere katılmış zamanla eskilerin İstanbul diye tabir ettikleri Eminönü asma altı ve Cağaloğlu çevresindeki İran’lılar da kendi aralarında dayanışma kurarak, para toplayıp Valide camii masraflarını karşılamaya, hatta toplanan bu paralarla fakirlerin cenaze masraflarını da gidermeye çalışmışlardır.Derken Kadıköy ve İstanbul yakası İranlı hemşehriler bu teşviki mesai sırasında 1943 yılında bir araya gelerek kendi aralarında 12 kişilik gayri resmi bir idare heyeti   oluşturmuşlar. Arada bir valide camiinde bir araya gelerek Seyyid Ahmed ve Valide camii işlerini görüşmeye başlamışlar.Bu 12 kişilik idare heyetinde merhum Abdül Hüseyin Ehrabi, Ali Yegani, Mehmet Rıza Kehnemuyi, Yusuf Rezvani, Yaşar Şinasi, Rıza Leki, Aziz Talibi, Halil Mahmutzade, Hamit Terakkiperver, İsmail Kasımzade, Mesut Şefizade ve MERHUM kurucu üyelerimizden  Sn. Ali Halili yer almışlardır. Böylelikle cemiyetin resmiyet kazanması gündeme gelmiş ve bu geçici idare heyeti  arasından zamanın İran İstanbul Başkonsolosu   merhum Nurzad Bey’in de birleştirici teşvik ve gayretleriyle derneğimizin kurucuları olan merhum Hamit  Terakkiperver, merhum İsmail Kasımzade ve sn. Ali Halili cemiyet kurucu üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.10 ocak 1946 yılı perşembe  günü  merhum İbrahim Hoyi vasıtasıyla cemiyetin ilk resmi yönetimini seçmek için haber ve vakit gazetelerine ilan verilmiş, hazırlanan tüzüğün tamamı gazetelerde yayınlatılmış ve altına aşağıdaki metin yazılarak genel kurul çağrısı yapılmıştır.İranlılar hayır cemiyetinden:Yeni teşekkül etmiş olan İranlılar hayır cemiyetinin idare heyeti seçimi  yapılacağından, muhterem azalarımızın 15 ocak 1946 salı günü saat 15:00 de cemiyetin merkezi olan kumkapı katip sinan mahallesi cami sokak 24/6 no.lu debistanı iranıyan (bugünkü iran ilk okulu)  binasına teşrifleri rica olunur.MÜESSİSLERYapılan ilk genel kurul toplantısı sonucunda başkan merhum Abdül Hüseyin Ehrabi, başkan vekili Rıza Kehnemuyi, umumi katip İbrahim Hoyi, kasadar Yaşar Ali Şinasi, kasadar yardımcısı Sadık Cahit, üye Ali Yegani, üye Halil Mahmutzade ve üye sn. Ali Halili oy çoğunluğuyla yönetim kuruluna seçilmişlerdir. Böylece hayır derneğimiz bu genel kurul sonrası resmen kurulmuş oldu.Türkiye İranlılar hayır derneğinin bugünkü mevcut yönetimi olarak, derneğimizin kuruluş öncesinden günümüze dek hayır işlerinde emeği ve hizmeti geçmiş, maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş dernek kurucularına, başkanlarına, yönetim kurullarına, üyelerine şükranlarımızı arz eder, bugün aramızda olmayan ahirete göç etmiş kurucu, başkan, yönetici ve üye arkadaşlarımıza da tanrıdan rahmet dileriz.   

Dernek Kurucularımız

HAMİT TERAKKİPERVER

SAİD CANPOLAT 1972-1975

İSMAİL KASIMZADE

ALİ HALİLİ