Menü Kapat

TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ

 

31.12.2020   TARİHLİ     DERNEK    BİLÂNÇOSU

 

AKTİF                                                                                                                              PASİF

Kasa 1.791,63 Alınan depozito ve Tem. 750,00
Bankalar 5.885,684,24 Ödenecek SGK 2.869,43
Üye Aidat Borçluları 19.800,00 Ödenecek vergi                453,27
Kira Borçluları 8.356,00 Dernek Varlık Hesabı 5.913.786,84
Verilen depozito ve Tem. 344,16 2020 Yılı Gelir Fazlası 849.300,41
Binalar 799.600,00    
Demirbaşlar 51.583,92    
       
       
       
Toplam 6.767.159,95 Toplam 6.767.159,95

 

31.12.2020  DERNEK     GELİR  –  GİDER TABLOSU

 

GELİR                                                                GİDER

Bağışlar 744.284,00 Geçim Yardımları 250,475,00
Üye Yıllık Aidatları 66.250,00 Talebe yardımları 16,850,00
Kaydiye 700,00 Mehmetçik Vakfı 15.000,00
Kira 25.800,00 Sağlık Yardımları 2.000,00
Banka faizi 538.020,34 Aile Çalışma Bakanlığına 2.000,00
Muhtelif Gelirler 1.718,50 Afet Yardımı 1.000,00
    Seyyid Ahmet Vakfına 11.000,00
    Cami Giderleri 22.454,57
    Merkez Giderleri 34.704,83
    Vergi resim harçlar 17.725,39
    Personel Giderleri(SGK+Ücretler)                 143.632,63
    İletişim giderleri 3.174,34
    Kiralar 6.447,39
    Binalar Sigorta Giderleri 1.008,28
    Ara Toplam 527.472,43
    2020Yılı Gelir Fazlası 849.300,41
 

Toplam

 

1.376.772,84

 

Toplam

 

1.376.772,84